Редколегія

Головний редактор: Г.Т. Криницький, д.б.н., професор;

Заступник головного редактора: Г.Г. Гриник, д.с.-г.н., с. н. співроб., доцент;

Відповідальний секретар: І.І. Делеган, к.с.-г.н..

Редакційна колегія збірника:

М.М. Гузь, д.с.-г.н., професор

Ю.М. Дебринюк, д.с.-г.н., професор

Л.І. Копій, д.с.-г.н., професор

В.П. Кучерявий, д.с.-г.н., професор

Я.В. Геник, д.с.-г.н., доцент

С.І. Миклуш, д.с.-г.н., професор

Л.С. Осадчук, д.с.-г.н., професор

П.І. Лакида, д.с.-г.н., професор

В.С. Олійник, д.с.-г.н., професор

В.П. Ткач, д.с.-г.н., професор

В.К. Заїка, д.б.н., професор

Р.Т. Гут, д.б.н., професор

М.І. Сорока, д.б.н., професор

М.П. Козловский, д.б.н., ст. н. співроб.

В.І. Парпан, д.б.н., професор

Ю.Ю. Туниця, д.е.н., професор

І.П. Соловій, д.е.н., ст. н. співроб.

М.Г. Адамовський, к.т.н., професор

П.А. Бехта, д.т.н., професор

Н.І. Библюк, д.т.н., професор

Ю.І. Грицюк, д.т.н., професор

Є.М. Лютий, д.т.н., професор

І.Т. Ребезнюк, д.т.н., професор

Б.Я. Бакай, к.т.н., доцент

 

Відповідальний за випуск: В.C. Гу­ра­ков

Лі­те­ра­тур­ний ре­дак­тор: А.Ф. Пав­ли­шин

Англомовний ре­дак­тор: Т.П. Дяк

Технічний редактор: А.Т. Калинюк

Коректор: О.П. Лаврова

Дизайн обкладинки: В.Ф. Прусак, Ю.В. Прусак;